object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu


  • Zapisy na kurs odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura;
  • Badania lekarskie odbywają się w każdy czwartek o godz.16.00;
  • Osoba chcąca rozpocząć szkolenie w OSK PRAWKO musi zapisać się na kurs osobiście lub wypełniając formularz zgłoszenia drogą elektroniczną;
  • Następnie należy zgłosić się na badania lekarskie (badania można zrobić we własnym zakresie);
  • Z badaniami, wypełnionym wnioskiem oraz jedną fotografią należy udać się do wydziału komunikacji (właściwego do miejsca zamieszkania) w celu pobrania profilu kierowcy;
  • Mając profil kierowcy kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie.


W imieniu osoby szkolonej profil kierowcy może pobrać za kandydata osoba pisemnie upoważniona 
np. pracownik OSK PRAWKO

Formularz zgłoszenia:

Pobierz formularz lub wypełnij pola poniżej i prześlij do nas

...