object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuYamaha MT 07

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi motocyklową szkołę jazdy, prowadząc naukę jazdy w zakresie kategorii AM,A1,A2,A, prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  3. motorowerem
  4. czterokołowcem lekkim

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat A2 wynosi:

  • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. A2 prawa jazdy motocyklami marki Yamaha MT 07.

Egzaminy na prawo jazdy kat. A2 w Poznaniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się także na motocyklach marki Yamaha MT 07.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii i 20 godzin jazd.
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs