object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuYamaha MT125

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi motocyklową szkołę jazdy, prowadząc naukę jazdy w zakresie kategorii AM,A1,A2,A, prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  3. motorowerem
  4. czterokołowcem lekkim

Ponadto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą;

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat A1 wynosi:

  • 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. A prawa jazdy motocyklami marki Yamaha YBR 125.

Egzaminy na prawo jazdy kat A w Poznaniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się także na motocyklach marki Yamaha YBR 125.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii i 20 godzin jazd.
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs