object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMercedes A klasa

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi naukę jazdy w zakresie kategorii B1,B prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz z przyczepy lekkiej
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
  4. motorowerem
  5. czterokołowcem lekkim
  6. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat B wynosi:

  • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. B prawa jazdy pojazdami marki Mercedes A klasa, który podstawiamy także na egzamin państwowy.

Osoby które robiły kurs w OSK PRAWKO podstawienie pojazdu na pierwszy egzamin mają w cenie kursu.
W przypadku osób z innych ośrodków cena podstawienia auta na egzamin 100 zł brutto

Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin jazd.
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

UWAGA !!!

Osoby zdające egzamin na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, otrzymują prawo jazdy z ograniczeniem do prowadzenia tylko ww. pojazdów. Osoby takie w dowolnym terminie, mogą przystąpić tylko do egzaminu praktycznego, bez ponownego robienia kursu prawo jazdy, zdając go otrzymują prawo jazdy kat. B bez ograniczeń.

Prowadzimy również jazdy doszkalające dla osób chcących doszkolić swoje umiejętności lub takich które przed wyborem rodzaju przekładni w aucie chciałyby pojeździć i wybrać dla siebie pojazd najbardziej im odpowiadający.

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs