object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena kursu 2000 zł

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS w samochodach ciężarowych, które posiadają takie urządzenie.

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:

 • ukończone 18 lat
 • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy
Czas trwania:

35 godzin

Program nauczania:
 • Zasady bezpieczeństwa
  - zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać również we własnym interesie.
 • Przed uruchomieniem żurawia
  - czynności, które należy wykonać przed każdym rozpoczęciem pracy dla zapewnienia jej bezpiecznego przebiegu.
 • Uruchomienie żurawia
  - wczystko co trzeba wiedzieć by móc uruchomić żuraw.
 • Praca żurawia
  - wczystko co trzeba wiedzieć by móc pracować żurawiem.
 • Po pracy żurawia
  - wskazówki dotyczące bezpiecznego zakończenia pracy żurawia.
 • Konserwacja i obsługa
  - wskazówki dotyczące konserwacji i obslugi maszyny.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się zgłoszeniem na egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Koszt egzaminu UDT to 238 zł