object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena kursu 300 zł

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:

  • ukończone 18 lat
  • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy
Czas trwania:

Kurs trwa 1 dzień: 8 godzin szkolenia teoretycznego i 2 godziny zajęć praktycznych.
Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Ramowy program nauczania:
Lp. Nazwa przedmioty Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Wiadomości o dozorze technicznym 1  
2. Działanie burt samowyładowczych 2  
3. Eksploatacja burt samowyładowczych 3  
4. BHP 2  
5. Zajęcia praktyczne   2
  RAZEM 8 2


Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia MEN w j.polskim i j. angielskim.