object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu


cysterna

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO organizuje kursy na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie  kursu podstawowego, przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz tankowania i roztankowywania cystern.                    

 

Kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje:
 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.
Warunki stawiane kursantom:

- warunkiem uczestnictwa w kursach jest ukończenie 21 lat,
- ukończony kurs podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Cena kursu:

Kurs przewóz w cysternach - 800zł
Kurs podstawowy + cysterny - 1200zł

Cena kursu obejmuje:

 • kurs
 • egzamin
 • wydanie uprawnień

Kursy odbywają się dwa razy w miesiącu w piątek, sobotę i niedzielę - dokładny termin można ustalić telefonicznie  

KURS ADR specjalistyczny – przewóz materiałów niebezpiecznych klasy 1

 • kurs specjalistyczny klasa 1 – dotyczy przewozu drogowego przedmiotów i materiałów wybuchowych obejmuje;
 • zagrożenia związane z przewozem materiałów wybuchowych,
 • zagrożenia związane z przewozem materiałów pirotechnicznych,
 • przepisy dotyczące pakowania materiałów klasy 1,
 • przepisy dotyczące ładowania materiałów klasy 1,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych,
 • zasady znakowania pojazdów.
Warunki stawiane kursantom:

- warunkiem uczestnictwa w kursach jest ukończenie 21 lat,
- ukończony kurs podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Cena kursu:

Kurs specjalistyczny przewóz materiałów klasy 1 - 800zł
Kurs podstawowy + Klasa 1 - 1200zł

Cena kursu obejmuje:

 • kurs
 • egzamin
 • wydanie uprawnień

Kursy odbywają się dwa razy w miesiącu w piątek, sobotę i niedzielę - dokładny termin można ustalić telefonicznie  

KURS ADR specjalistyczny – przewóz materiałów niebezpiecznych klasy 7

kurs specjalistyczny klasa 7 – dotyczy przewozu drogowego przedmiotów i materiałów wybuchowych obejmuje;

 • zagrożenia związane z przewozem materiałów klasy 7 promieniotwórczych
 • przepisy dotyczące pakowania materiałów klasy 7
 • przepisy dotyczące ładowania manipulowania materiałów klasy 7
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych,
 • zasady znakowania pojazdów.
Warunki stawiane kursantom:

- warunkiem uczestnictwa w kursach jest ukończenie 21 lat,
- ukończony kurs podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Cena kursu:

Kurs specjalistyczny przewóz materiałów klasy 7 - 800zł
Kurs podstawowy + Klasa 7 - 1200zł

Cena kursu obejmuje:

 • kurs
 • egzamin
 • wydanie uprawnień

Kursy odbywają się dwa razy w miesiącu w piątek, sobotę i niedzielę - dokładny termin można ustalić telefonicznie