object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu


Kategoria Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
  Cena  
AM 10 godz. 10 godz. 200 zł 2000 zł
AM w 16 dni 10 godz. 15 godz. 2500 zł
A1 30 godz. 20 godz. 200 zł 3000 zł
A1 w 16 dni 30 godz. 22 godz. 3500 zł
A2 30 godz. 20 godz. 200 zł 3500 zł
A2 w 16 dni 30 godz. 22 godz. 3900 zł
A 30 godz. 20 godz. 200 zł 3500 zł
A w 16 dni 30 godz. 22 godz. 3900 zł
B 30 godz. 30 godz. 200 zł 200 zł 3600 zł
B w 5 tyg. 30 godz. 30 godz. 200 zł 200 zł 3900 zł
B w 16 dni 30 godz. 33 godz. 200 zł 4300 zł
B all inclusive 30 godz. 33 godz. 4300 zł
B automat 30 godz. 30 godz. 200 zł 3800 zł
B aut. 16 dni 30 godz. 33 godz. 4200 zł
B
niepełnosprawni
30 godz. 30 godz. 200 zł 3800 zł
B
niepełnosprawni
w 16 dni
30 godz. 32 godz. 4200 zł
C 20 godz. 30 godz. 350 zł 4500 zł
C w 16 dni 20 godz. 30 godz. 350 zł 5000 zł
B+E 15 godz. 200 zł 2300 zł
B+E 16 dni 15 godz. 200 zł 2600 zł
C+E 25 godz. 350 zł 5000 zł
C+E 16 dni 25 godz. 350 zł 5500 zł
D mając B 20 godz. 60 godz. 350 zł 8000 zł
D mając C 20 godz. 40 godz. 350 zł 6500 zł
Kategoria Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
AM 10 godz. 10 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 2000 zł
AM w 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
10 godz. 15 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
2500 zł
A1 Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 20 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 3000 zł
A1 w 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 22 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
3500 zł
A2 Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 20 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 3500 zł
A2 w 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 22 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
3900 zł
A Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 20 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 3500 zł
A w 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 22 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
3900 zł
B Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 30 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 200 zł 3600 zł
B w 5 tyg. Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 30 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 200 zł 3900 zł
B w 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 33 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 4300 zł
B all inclusive Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 33 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
4300 zł
B automat Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 30 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 3800 zł
B aut. 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 33 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
4200 zł
B
niepełn.
Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 30 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 3800 zł
B
niepełn.
w 16 dni
Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
30 godz. 32 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
4200 zł
C Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
20 godz. 30 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
350 zł 4500 zł
C w 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
20 godz. 30 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
350 zł 5000 zł
B+E Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
15 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 2300 zł
B+E 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
15 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
200 zł 2600 zł
C+E Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
25 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
350 zł 5000 zł
C+E 16 dni Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
25 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
350 zł 5500 zł
D mając B Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
20 godz. 60 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
350 zł 8000 zł
D mając C Zajęcia
teoretycze
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
instruktora
e-lerning
20 godz. 40 godz.
Materiały
szkoleniowe
Badania
lekarskie *
Podstawienie
auta na egz.
Cena
350 zł 6500 zł

* Cena badań lekarskich 200 zł , badań lekarskich i psychologicznych 350 zł .

Jeżeli jesteś zainteresowany zrobieniem więcej niż jednego kursu zapraszamy do zapoznania się z ofertą pakietów

Cennik godzin dodatkowych (szkolenie uzupełniające)

Kategoria AM A1 A2 A B B aut. C C+E B+E D
Cena za godzinę 100 zł 100 zł 150 zł 150 zł 120 zł 150 zł 200 zł 200 zł 150 zł 200 zł
Kategoria C+E ciągnik siodłowy
Cena za godzinę 220 zł

 Pakiety 10-cio godzinne rabat w wysokości 100 zł 

Cennik kwalifikacje

Rodzaj
kwalifikacji
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
  Cena  
Wstępna
C1,C,C1E,CE
260 godz. 16 godz. 4/2 200 zł 150 zł 5000 zł
Wstępna
D1,D,D1E,DE
260 godz. 16 godz. 4/2 200 zł 150 zł 5000 zł
Wstępna
przyśpieszona
C1,C,C1E,CE
130 godz. 8
godz.
2/1 200 zł 150 zł 3500 zł
Wstępna
przyśpieszona
D1,D,D1E,DE
130 godz. 8
godz.
2/1 200 zł 150 zł 3500 zł
Uzupełniająca
C1,C,C1E,CE
65
godz.
5
godz.
- 200 zł 150 zł 2000 zł
Uzupełniająca
D1,D,D1E,DE
65
godz.
5
godz.
200 zł 150 zł 2000 zł
Uzupełniająca
przyśpieszona
C1,C,C1E,CE
32,5 godz. 2,5
godz.
- 200 zł 150 zł 1600 zł
Uzupełniająca
przyśpieszona
D1,D,D1E,DE
32,5 godz. 2,5
godz.
- 200 zł 150 zł 1600 zł
Szkolenie
okresowe
C1,C,C1E,CE
35
godz.
- - 200 zł 150 zł 800 zł
Szkolenie
okresowe
D1,D,D1E,DE
35
godz.
- - 200 zł 150 zł 800 zł
Szkolenie
okresowe
dla osób z ADR
C1,C,C1E,CE
21
godz.
- - 200 zł 150 zł 600 zł
Szkolenie
okresowe
dla osób z ADR
D1,D,D1E,DE
21
godz.
- - 200 zł 150 zł 600 zł
Rodzaj
kwalifikacji
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
Wstępna
C1,C,C1E,CE
260 godz. 16 godz. 4/2
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 5000 zł
Wstępna
D1,D,D1E,DE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
260 godz. 16 godz. 4/2
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 5000 zł
Wstępna
przyśpieszona
C1,C,C1E,CE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
130 godz. 8 godz. 2/1
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 3500 zł
Wstępna
przyśpieszona
D1,D,D1E,DE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
130 godz. 8 godz. 2/1
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 3500 zł
Uzupełniająca
C1,C,C1E,CE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
65 godz. 5 godz. -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 2000 zł
Uzupełniająca
D1,D,D1E,DE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
65 godz. 5 godz. -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 2000 zł
Uzupełniająca
przyśpieszona
C1,C,C1E,CE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
32,5 godz. 2,5 godz. -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 1600 zł
Uzupełniająca
przyśpieszona
D1,D,D1E,DE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
32,5 godz. 2,5 godz. -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 1600 zł
Szkolenie
okresowe
C1,C,C1E,CE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
35 godz. - -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 800 zł
Szkolenie
okresowe
D1,D,D1E,DE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
35 godz. - -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 800 zł
Szkolenie
okresowe
dla osób z ADR
C1,C,C1E,CE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
21 godz. - -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 600 zł
Szkolenie
okresowe
dla osób z ADR
D1,D,D1E,DE
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Warunki specjalne
ODTJ lub symulator
Konsultacje
instruktora
21 godz. - -
Wykorzystanie
e-lerning
Badania
lekarskie
Badania
psychologiczne
Cena
200 zł 150 zł 600 zł

Zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych odbywają się w OTDJ Bednary w warunkach realnych z wykorzystaniem symulacji poślizgów na płytach poślizgowych lub z wykorzystaniem symulatora jazdy. Większość szkoleń prowadzimy metodą hybrydową łącząc zajęcia w realnych warunkach i symulatora jazdy.

Zajęcia praktyczne w zakresie bloku programowego C1,C,C1E,CE prowadzimy ciągnikiem siodłowym z naczepą (MAN TGX z naczepa Wielton), samochodem ciężarowym MAN TGL, samochodem ciężarowym MAN TGL z przyczepą typu tandem lub z osią skrętną. Szkolenia staramy się prowadzić metodą hybrydową z wykorzystaniem różnego rodzaju zestawy występujące w transporcie drogowym.
UWAGA. Robiąc kurs Kwalifikacji w zakresie bloku C1,C,C1,E,CE robiąc lub mając tylko prawo jazdy kat. C możesz zajęcia praktyczne odbyć zestawem pojazdów.

Zajęcia praktyczne w zakresie bloku programowego D1,D,D1E,DE prowadzimy autokarem turystycznym MAN Lion’s Coach.
Wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w najnowsze systemy bezpieczeństwa tak abyś mógł się zapoznać z obsługa i działaniem poszczególnych systemów.

Cennik kursów ADR

Kursy ADR Zajęcia
teoretyczne/ćwiczenia
Konsultacje
z instruktorem
Wykorzystanie
e-lerning
Książka ADR
z tabelą materiałów
Pisemna
instrukcja
Egzamin
państwowy
    Cena    
Podstawowy 16 godz. 800 zł
Cysterny 10 godz. 800 zł
Klasa 1 9 godz. 800 zł
Klasa 7 9 godz. 800 zł
Kursy ADR Zajęcia
teoretyczne/ćwiczenia
Konsultacje
z instruktorem
Wykorzystanie
e-lerning
  Cena  
Podstawowy 16 godz. 800 zł
Książka ADR
z tabelą materiałów
Pisemna
instrukcja
Egzamin
państwowy
Cysterny Zajęcia
teoretyczne/ćwiczenia
Konsultacje
z instruktorem
Wykorzystanie
e-lerning
  Cena  
16 godz. 800 zł
Książka ADR
z tabelą materiałów
Pisemna
instrukcja
Egzamin
państwowy
Klasa 1 Zajęcia
teoretyczne/ćwiczenia
Konsultacje
z instruktorem
Wykorzystanie
e-lerning
  Cena  
16 godz. 800 zł
Książka ADR
z tabelą materiałów
Pisemna
instrukcja
Egzamin
państwowy
Klasa 7 Zajęcia
teoretyczne/ćwiczenia
Konsultacje
z instruktorem
Wykorzystanie
e-lerning
  Cena  
16 godz. 800 zł
Książka ADR
z tabelą materiałów
Pisemna
instrukcja
Egzamin
państwowy

Robiąc dwa lub więcej kursów jednocześnie za drugi i każdy następny płacisz 600  zł

U nas zapłacisz kartą